Dit is waarom wij er zijn

Armoede is een groot probleem voor de gezondheid van kinderen.

Er zijn in Nederland geen hongerbuikjes maar wel loopt ruim 8% van de kinderen – in Rotterdam zelfs 20% – het risico om structureel te weinig gezonde voeding binnen te krijgen vanwege geldgebrek[1][2]. Bovendien hebben deze kinderen 2x zoveel kans op overgewicht, met alle gezondheidsrisico’s van dien. Ze krijgen namelijk relatief meer vet en suiker binnen omdat veel ongezonde producten, zoals bijvoorbeeld diepvriespizza’s, goedkoop zijn.   

Gezond eten is relatief duur

In de afgelopen 10 jaar is het relatief duurder geworden om gezond te eten. Voor gezonde producten als groente en fruit moest vorig jaar gemiddeld 21 procent meer betaald worden dan in 2010[8]. En dat terwijl snoep en ijs goedkoper zijn geworden. Voor arme gezinnen is het dus gemakkelijker om de buiken van hun kinderen te vullen met diepvriespizza’s en wit brood.

Ondanks groei economie voorlopig geen verbetering situatie arme gezinnen.

Met een demissionaire regering worden geen grote beslissingen genomen om armoede te verminderen. [3]. Daarbij worden kwetsbare gezinnen het hardst geraakt door verwachte prijsstijgingen in 2022. Kinderen zijn de dupe, vooral als zij uit grote gezinnen komen, uit migrantengezinnen of eenoudergezinnen.[4] Daarom willen wij in de toekomst meer gezinnen kunnen helpen met groente en fruit.

Hulp vanuit de Gemeente Rotterdam is te ingewikkeld en voldoet niet aan de vraag

Kinderen uit arme gezinnen in een onderzoek van de Rotterdamse ombudsman geven `voldoende eten’ aan als 1 van de belangrijkste dingen waar zij behoefte aan hebben. Gemeentelijke regelingen voor armoedebestrijding voorzien hier echter niet in. Ook zijn inschrijfprocedures te ingewikkeld waardoor gezinnen afhaken[5]

Schaamte weerhoudt gezinnen ervan om hulp te zoeken

Het taboe op armoede is groot: kinderen durven er niet over te praten. Schaamte is nog steeds de belangrijkste reden om bijvoorbeeld geen gebruik te maken van de voedselbank[6]. Ook is de omvang van het armoedeprobleem bij veel Nederlanders nog niet bekend, wat aanleiding is voor een SIRE campagne over kinderarmoede.[7].

Samengevat helpen wij Rotterdamse gezinnen in geldnood met groente en fruit zodat kinderen ondanks het geldgebrek toch gezond kunnen eten. Door het fiscale beleid en de coronacrisis zal de kinderarmoede toenemen, daarom zoeken wij naar middelen om meer gezinnen te kunnen helpen. De gezinnen die wij helpen vinden onze procedures eenvoudig, helder en redelijk. Bovendien zijn ze zeer gelukkig met onze werkwijze van zelf inkopen bij de supermarkt, waarbij hun armoede voor de buitenwereld onzichtbaar blijft.

Referenties

[1]1 https://www.rotterdam.nl/nieuws/armoedebeleid/1718_9021_Beleidsplan-armoede_A4_2.pdf, pag. 31

[2] https://longreads.cbs.nl/armoede-en-sociale-uitsluiting-2019/armoede-en-sociale-uitsluiting-bij-kinderen/, par. 5.1 en par. 3.3.5

[3] https://www.nibud.nl/consumenten/nibud-somber-beeld-koopkracht-2022/

[4] Verwachte gevolgen van corona voor scholing, werk en armoede | Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl) pag. 20

[5] Gemeentelijke Kinderombudsman: `Onder de loep: gemeentelijke regelingen voor kinderen in armoede januari 2021’, pag. 20: rapport-Onder-de-loep-gem-armoederegelingen-voor-kinderen.pdf (kinderombudsmanrotterdam.nl)

[6] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5042251/voedselbank-armoede-schaamte-oudere-alleenstaand-honger-eten

[7] https://campagne.sire.nl/

[8] NOS: prijs-van-gezond-eten-harder-gestegen-dan-die-van-snacks-en-snoep