ANBI

unnamed

Naam: Stichting Viktor Vitamientje

RSIN/fiscaal nummer: 8553.05.538

KVK nummer: 63595729

Rabobank rekening NL02 RABO 0305120212 t.n.v. Stichting Viktor Vitamientje

Contactgegevens:
Postadres:
Annastraat 2c
3062KA Rotterdam
06 21 58 81 42
info@viktorvitamientje.nl

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: mw. R. Kuijpers
Secretaris: mw. M. Verhulst
Penningmeester: mw. M. Companjen

Doelstelling:
In juni 2015 is stichting Viktor Vitamientje opgericht met als doel het verzorgen van groente en fruit voor ieder kind met ouders in geldnood.
Stichting Viktor Vitamientje vindt dat elk kind in Nederland gezond groot moet kunnen worden.
Daarom willen we gezinnen in (geld)nood die graag gezond willen eten, wekelijks voorzien van groente en fruit.

Werving geld
De stichting zal op verschillende manieren haar geld werven. Zo hopen we sponsorbijdragen en donaties te ontvangen en we zullen subsidies aanvragen bij diverse instanties, bedrijven en fondsen.

Beheer van het vermogen
Minimaal twee maal per jaar vindt er een bestuursvergadering plaats. Per einde van het boekjaar worden de boeken der stichting door de penningmeester afgesloten.
Het vermogen van de stichting wordt aangehouden op een Rabobank rekening. Er worden met het vermogen geen beleggingen gedaan.

De besteding van het vermogen
Volgens de doelstelling wordt het vermogen van de stichting ingezet om kinderen uit gezinnen in geldnood wekelijks te voorzien van groente en fruit. De gezinnen kopen zelf groente en fruit in de supermarkt met cadeaukaarten die wij opladen met saldo.
Een deel van de inkomsten wordt gebruikt om kantoorkosten te dekken (denk aan kosten website, promotiematerialen) en kosten die gepaard gaan met diverse marketing acties.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden van stichting Viktor Vitamientje ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Financieel verantwoording:
Stichting Viktor Vitamientje is opgericht in juni 2015 en is tot op heden geen financiële verplichtingen aangegaan.

VERSLAG UITGEVOERDE ACTIVEITEN

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019