Privacystatement

Viktor Vitamientje wil ervoor zorgen dat ook ouders die leven in een huishouden dat moet rondkomen van een inkomen om of nabij het wettelijk sociaal minimum, hun kinderen een gezonde toekomst kunnen bieden. Om ervoor te zorgen dat deze kinderen voldoende vitamines binnenkrijgen, voorziet Viktor Vitamientje deze gezinnen van wekelijks gratis groente en fruit.
Bij Viktor Vitamientje respecteren we de privacy van onze klanten, daarom willen wij u in dit document informeren over hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).
Persoonsgegevens
Er zijn verschillende redenen waarom Viktor Vitamientje uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:
  • Wanneer u klant van Viktor Vitamientje wordt, zullen wij uw contactgegevens, uw financiële gegevens en de gegevens uit een intakegesprek met u verwerken in onze databank;
  • Als u een donatie doet of iets koopt in onze webwinkel, verwerken wij onder andere uw contactgegevens en soms uw bankrekeningnummer in onze databank;
  • Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrieven van Viktor Vitamientje, zullen wij uw naam en e-mailadres verwerken in onze databank;

 

Stichting Viktor Vitamientje zorgt voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen van de privacywetgeving. Zo bewaren we uw gegevens net zo lang als noodzakelijk is. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard totdat u niet langer van een van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent.
We delen uw gegevens absoluut niet met derden.

 

We hebben passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Uw gegevens zijn bij ons altijd goed beveiligd.

 

Op grond van de wet hebt u het recht op inzage van de persoonsgegevens, zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen, indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook heeft u op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat u deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.
Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, verwijderen wij ze uit onze bestanden.

 

Vragen & klachten
Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via onderstaand adres: info@viktorvitamientje.nl of 06-52087035